Valitse sivu

kotohammas

Kaikilla on oikeus hyvään suun terveyteen!

HAMMASHOITAJAN PALVELUT

Suun perushoito omassa asumisympäristössä

Kotohammas on yritys, joka tarjoaa suun perushoitoa asiakkaan kotona. Kotohammas huolehtii suun perushoidosta silloin, kun se ei asiakkaalta itseltään onnistu. Tarkoituksena on, että suun hoito on mahdollisimman helppoa, ja siksi palvelu tuodaankin asiakkaan luo tämän omaan asumisympäristöönsä. Asuupa asiakas sitten omassa kodissaan kotihoidon turvin, asumispalveluyksikössä tai hoitokodissa, tulee hammashoitaja paikan päälle huolehtimaan suun perushoidosta.

Suun terveys on olennainen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvin hoidettu ja terve suu on yhteydessä hyvään elämänlaatuun. Valitettavasti suun terveydestä huolehtiminen jää usein taka-alalle, jos ihmisen omat voimavarat heikkenevät syystä tai toisesta. Esimerkiksi ikääntyminen tai mielenterveyden ongelmat voivat hiljalleen johtaa siihen, että hampaiden ja suun hoito unohtuu.

YRITYS

Kotohammas on yhden sosionomi-hammashoitajan yritys. 

Koulutus

– sosionomi 2019

– hammashoitaja 2012

– lähihoitaja (ensihoidon koulutusohjelma) 2005.

Minulle on tärkeää, että palvelu on arvostavaa, yksilöllistä ja kiireetöntä. Yli kymmenen vuoden työkokemus hoitoalalta sekä tuoreet sosionomin opinnot antavat valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä. Työkokemusta minulle on karttunut muun muassa vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköistä, terveyskeskussairaalan vuodeosastolta, päivystyksestä sekä yksityispuolen hammashoitolasta.

Sosionomi-hammashoitajana olen kohtaamistyön ja suun terveyden ammattilainen. Haluan olla edistämässä heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeutta laadukkaaseen suun terveyteen.

 

Toiminta-alueitani ovat Hausjärvi, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Kärkölä ja Riihimäki.

SUUNHOIDON PALVELUT

  • Huolellinen suun puhdistus (sisältäen asiakkaan omien ja mahdollisten proteesihampaiden pesun, hammasvälien puhdistuksen ja limakalvojen puhdistuksen).
  • Asiakkaan ja häntä säännöllisesti hoitavien henkilöiden opastaminen asiakkaan hyvään suun hoitoon yksilölliset seikat huomioon ottaen.
  • Tarvittaessa suunhoitovälineiden päivittäminen (hammasharja, hammasväliharjat tms).
  • Tarvittaessa ajan varaaminen hammaslääkäriin tai suuhygienistille ja saattajana toimiminen käynnin ajan.

Yksi käynti kestää puolesta tunnista tuntiin, käyntihinta 60 euroa. Yli 15 kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta veloitan 0,49e/km kilometrikorvausta (lähtöpaikka Oitti). Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

 

HAMMASHOITOON TUTUSTUMINEN LAPSILLE

Hammashoitoon tutustutaan leikin ja ilon kautta. Käyntejä sovitaan tarpeen mukaan, mutta jo yksikin tapaaminen voi tuoda helpotusta takkuaviin hampaidenpesutilanteisiin tai hammashoitoon liittyvään jännitykseen. 

Yksi tapaaminen kestää noin tunnin, hinta 60 euroa. Käynnit tapahtuvat perheen kotona, koska lapsi on vastaanottovaisempi ja rennompi omassa tutussa kotiympäristössään.

Yli 15 kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta veloitan 0,49e/km kilometrikorvausta (lähtöpaikka Oitti). Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

 

Tehokkainta on, jos sovimme säännöllisistä käynneistä asiakkaan luona. Kuitenkin jo suunhoitovälineiden
päivittäminen ja tukeminen suun hoidossa parantavat suun terveyttä.
Palveluuni ei kuulu hammaskiven poisto tai hammaslääkärin toimenkuvaan kuuluvat hoitotoimenpiteet,
kuten karieksen diagnosointi, paikkaushoito tai juurihoito.

HAMMASHOITOPELKO

Hammashoitopelko on yleistä sekä lapsilla että aikuisilla. Pelko voi vaikeuttaa hammashoitoa tai estää sen kokonaan. Hammashoitopelosta voi seurata pitkittyneitä vaivoja suussa, viime hetkellä peruttuja poisjääntejä hammashoidosta ja peruuttamattomia ajanvarauksia. Hammashoitopelosta voi kehittyä ajan
myötä niin suuri, että kynnys hammashoitoon kasvaa vuosi vuodelta. Siksi olisikin hyvä, että lapsen
hammashoitopelkoon kiinnitetään huomiota varhaisessa vaiheessa.

Työskennellessäni nukutuksessa tehtävässä hammashoidossa olen huomannut, että moni lapsi jännittää hammashoitoa, ja myös hampaiden pesu kotona on hankalaa. Pelko voi periytyä vanhemmalta lapselle. Uskon, että panostamalla varhaisessa vaiheessa hammashoitopelosta kärsivien lasten suunhoitoon ja koko perheen kohtaamiseen, voidaan jatkossa välttyä laajoilta hoidoilta ja käyttämättä jääneiltä hammashoitoajoilta. Lisäksi lapsen elämänlaatu paranee, kun hammashoitopelko lievittyy ja suunhoidosta tulee osa normaalia arkea.

Toiminnassa käydään läpi hyviä suunhoitotottumuksia leikin ja sadun keinoin, kuten Satuhieronnan ja kuvakorttien avulla työskentelyllä. Lapsi saa muun muassa
tutustua rauhassa hammashoitolassa käytettäviin instrumentteihin. Vanhemmille annetaan vinkkejä
hammaspesutilanteisiin ja niiden rauhoittamiseen. 

 

 

IKÄ VAIKUTTAA SUUN TERVEYTEEN

Huonosti istuvat proteesit, ientulehdus tai kuiva suu voivat aiheuttaa kipua ja ruokahaluttomuutta. Hoitamattomat suun sairaudet voivat pahentaa monia yleissairauksia, kuten diabetesta, MS-tautia ja astmaa, ja hankaloittaa niiden hoitotasapainoa. Suun tulehduksista voi levitä bakteereita muualle elimistöön, jolloin esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin riski kasvaa. Vastustuskyvyn heikentyessä suun tulehdukset voivat olla todellinen riski perusterveydelle. Puhdistamattomat hammasproteesit voivat levittää verenkiertoon bakteereita ja sieniä. (Lähde Hammaslääkäriliitto 2013)

 

Kokemuksesta tiedän, että hoitajien aika on rajallista, eikä resurssit tai osaaminen välttämättä riitä asiakkaiden huolelliseen suun hoitoon. Ikäihmisillä alkaa olla yhä enenevissä määrin erilaisia proteettisia ratkaisuja omien luonnonhampaiden rinnalla. Ikääntyneitä hoitavilta saattaa puuttua osaaminen puhdistaa esimerkiksi hammasimplantti, siltaproteesi tai hammasproteesi. Siinä vaiheessa, kun ikäihmisen omat kyvyt heikkenevät, on tärkeää, että hoitohenkilökunnalla on tieto siitä, mitä asiakkaan suusta löytyy, ja miten sitä hoidetaan.

 

 

 

Ota yhteyttä ja KYSY LISÄÄ!

Olen Suomen Yrittäjien jäsen. Ammattioikeutta koskevat tietoni löytää JulkiTerhikistä

;
Y-TUNNUS

2971272-2

OTA YHTEYTTÄ

+358 40 199 8159| info@kotohammas.fi